• WEA Luncheon 2015 - Cardinal Shehan School Choir - Women's Education Alliance Women's Education Alliance

    Women's Education Alliance

    WEA Luncheon 2015 – Cardinal Shehan School Choir

    The Cardinal Shehan Shool Choir Opens the Luncheon